حواشی مراسم بازگشايی خانه سينما

حواشی مراسم بازگشايی خانه سينما توجه توجه ، خانه سينما گران ، خانه هنرمندان ، خانه سينما (آزاد) باز شد
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۴۷

توجه توجه ، خانه سينما گران ، خانه هنرمندان ، خانه سينما (آزاد) باز شد

سلام ، اينجا خانه سينما است ، خانه ای كه دو سال بود رنگ خوشحالی را نديده بود امروز 21 شهريور ماه 1392 ميباشد آنرا در تقويم خود به نام روز بازگشايی خانه سينما ثبت كنيد