تو مرا جان و جهانی

تو مرا جان و جهانی تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۴۰

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

مولانا تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را ..