بیماری عروق کرونر

بیماری عروق کرونر قبل از ورزش قهوه ننوشید
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۳۲

قبل از ورزش قهوه ننوشید

قبل از ورزش قهوه ننوشید محققان دریافتند که خوردن قهوه قبل از ورزش و هم به هنگام ورزش باعث کمتر شدن خون رسانی به ماهیچه‌های قلب می‌شود