باران

باران موج جديد بارش باران و برف در راه است
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰:۲۸

موج جديد بارش باران و برف در راه است

موج جديد بارش باران و برف در راه است يك پژوهشگر هواشناسي از موج جديد باران و برف، وزش باد و كاهش دما طي ساعت هاي آينده خبر داد. احسان مرادي در گفتگو با خبرن