نتایج رسمی شمارش آراء

نتایج رسمی شمارش آراء موثرترین کلمات در فروش و تبلیغات
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۲۹

موثرترین کلمات در فروش و تبلیغات

حفظ سلامتی یکی از مهمترین اهداف بشر است: سلامت جسمی، سلامت روانی، حتی سلامت مالی.