ادب

ادب این گونه به کودکانتان ادب بیاموزید
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۳۵

این گونه به کودکانتان ادب بیاموزید

ما در کل احترامی که از کودکان‌مان انتظار داریم را خودمان به آن‌ها نشان نمی‌دهیم. ما سر در گم می‌شویم، زیرا بیشتر در روش تربیت‌ کودک، احترام را با ترس یکی می‌دانیم.
ادب ادب و احترام داستانی کودکانه و آموزنده
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۶

ادب و احترام داستانی کودکانه و آموزنده

به همه صبح به خیر می گوید .چون می داند این کار ، کار بچه های با ادب است . من از این که چنین پسر با ادب و با تربیتی دارم ، خیلی خوشحالم . آفرین پسر گلم !