داستان کودکانه آینه مادر بزرگ

داستان کودکانه آینه مادر بزرگ  آینه ی مادر بزرگ داستانی کودکانه و خواندنی
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۴

آینه ی مادر بزرگ داستانی کودکانه و خواندنی

اگر مادر بزرگ از سر کوچه بیاید و این چراغ ها را ببیند خوشحال می شود می فهمد در این مدت که نبوده همه منتظر برگشتش بوده اند و دل همه برای او تنگ شده است.