پروانه

پروانه پارک پروانه ها با بیش از 120 گونه مختلف پروانه
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۲:۱۳

پارک پروانه ها با بیش از 120 گونه مختلف پروانه

پارک پروانه ها کوالالامپور در فاصله ده دقیقه ای بخش مرکزی کوالالامپور و در کناره باغ های آبی کوالالامپور واقع شده است. صدها پروانه در رنگ های مختلف، ...