اسرائیل

اسرائیل واگذاری جنازه هویدا به اسرائیلی ها
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۶:۴۷

واگذاری جنازه هویدا به اسرائیلی ها

واگذاری جنازه هویدا به اسرائیلی ها آیت‌ الله صادق خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در کتاب خاطرات خود نوشت: مردم جنازه‌ های اعدامی را به بهشت زهرا را