بشنو این نی

بشنو این نی بشنو این نی چون شکایت می‌کند
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۴۴

بشنو این نی چون شکایت می‌کند

مولوی شاعر بزرگ بشنو این نی چون شکایت می‌کند از جداییها حکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق..