روستای فین

روستای فین باغ فین کاشان و معماری منحصر بفرد آن
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۰۳

باغ فین کاشان و معماری منحصر بفرد آن

باغ فین کاشان است. این حمام قدیمی به خاطرقتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در ۲۰ دی ۱۲۳۰ خورشیدی مشهور است. درقسمت جنوبی باغ فین دو حما