دکتر زرین کوب

دکتر زرین کوب عبدالحسین زرین کوب نویسنده بزرگ معاصر
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۶:۱۳

عبدالحسین زرین کوب نویسنده بزرگ معاصر

دکتر عبدالحسین زرین کوب در بیست و هفتم اسفند ماه سال ۱۳۰۱ شمسی در بروجرد، چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش به پایان برد. تحصیل در دوره...